Sceneprøver

Alle skal få øve på hvordan det blir 2.april

Alle som skal vise fram noe får ha sceneprøver. Kunstnerne skal være med å montere kunsten sin i utstillingen. Sånn skal UKM bli en trygg arena, der det blir gøy å vise fram det du kan.

Alle deltakere skal nå ha fått sms og epost om dette. Har du ikke det, send en mail til Per-Øivind pojo@fredrikstad.kommune.no så skal du få det. Grovt sett blir det slik:

Bibliotekets Aula: Sceneprøver fredag 1.april kl 17-18 for klassisk musikk, akustisk musikk, ballett og alt som passer på en slik scene.
Byhallen: Oppheng og montering av kunst onsdag 30.mars kl 16-20 for all visuell kunst: Foto, malerier, skulpturer, dikt, collage osv.
Fredrikstad kino: Filmene skal ikke ha forhåndsvisning, men filmskaperne må sende inn filmen sin til digitalisering så fort som mulig. We Transfer til pojo@fredrikstad.kommune.no
St Croix Scene: Sceneprøver torsdag 31.mars kl 17-21 for alt som passer på en moderne scene med lydanlegg, lys og røyk.
Glemmen Akropark: Sceneprøver og generalprøve tirsdag 29.mars fra kl 19 for alt som passer i Akroparken inkludert alle danseinnslag

Dagsprogrammet for UKM-dagen 2. april finner du her: https://ukm.no/fredrikstad/2022/03/23/program/

Vi gleder oss !