LYDFILER SCENE

Youtube-videoar på mobiltelefon går ikkje. Lydfiler i god kvalitet må vere nedlasta og lagra, anten på medbragt minnepinne eller i skya (Googledisk eller Dropbox) som er delt med eirik@konsertsystemer.no Lydfiler kan også sendast med elektronisk brev til: eirik@konsertsystemer.no Her er det 3 mogelegheiter

Youtube-videoar på mobiltelefon går ikkje.

Lydfiler i god kvalitet må vere nedlasta og lagra, anten på medbragt minnepinne eller i skya (Googledisk eller Dropbox) som er delt med eirik@konsertsystemer.no

Lydfiler kan også sendast med elektronisk brev til: eirik@konsertsystemer.no

Her er det 3 mogelegheiter for nedlasting:

1) Nedlasta frå Spotify. Her er det lite utval i coverlåter.

2) Kjøpt og nedlasta frå iTunes (kr.7-15 pr låt). Her er godt utval i coverlåter.

3) Lydfolka kjøper og lagrer låten frå iTunes i starten på lydprøva. Dette er absolutt siste utveg, og skal berre nyttast unntaksvis.