Årets kunstutstilling

Her var i år mange kunstverk til utstilling, og med stor variasjon var det mykje å sjå på!