Kort om UKM i Hol

Hva kan man vise fram og hvem kan delta?

På UKM kan du vise fram musikk, dans, film, foto, teater, kunst, annen utstilling, litteratur, matkultur, trylling, slampoesi, cosplay – eller noe helt annet! Bli med som arrangør, konferansier, tekniker eller journalist.

Du være mellom 10 og 20 år for å delta på UKM i Hol, men du må fylle 13 i løpet av 2021 for å gå videre til fylkesmønstringen. Hvis du er med i en gruppe, må halvparten av gruppa være mellom 13 og 20 år.

Lokalmønstringen blir på Geilo 12. februar. Forestillingen blir digital, og vi planlegger å gjøre opptakene etter hvert som påmeldingene kommer inn og utøverne er klare. Tidspunkt tilpasser vi og avtaler med hver enkelt.

Konferansierer UKM 2019