UKM 2021 Sceneinnslag

Du må sjølv ta med utstyr du treng for di framføring. Om du har playback/musikk el.l.

Du må sjølv ta med utstyr du treng for di framføring. Om du har playback/musikk el.l. må dette vere sendt OnCue ved Stig Kamonen innan fredag 09.04.21 kl. 20. Har du spørsmål om opplasting eller liknande ta kontakt med Stig på tlf.: 90187738.