Magda Henrikke Langnes

Magda Henrikke Langnes skal synge på UKM.

Magda Henrikke Langnes skal synge på UKM. Magda skal være med på UKM fordi hun har med for 3 år siden og gikk videre og syntes det var gøy. Magda liker UKM fordi hun elsker å synge og for å møte folk med samme interesse.