UKM fylkesfestivalen i Oppland er avlyst

Kjære UKM-deltagere og andre involverte, ledelsen i Innlandet fylkeskommune har besluttet å avlyse fylkesfestivalen i Oppland.

Fylkesrådmannens ledergruppe har besluttet risikovurdering av arrangementer i fylkeskommunal regi. Innlandet fylkeskommune jobber etter føre var-prinsippet og ønsker å  unngå spredning av koronasmitten. Vi følger råd og anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. Derfor velger vi å avlyse eller utsette en del arrangementer på ubestemt tid.

Med dette er det besluttet at UKM fylkesfestivalen i Oppland 27. – 29. mars 2020 avlyses.

Dette er svært beklagelig, først og fremst for alle deltagere, men også for alle andre involverte i arrangementet.

Hva som skjer videre i forhold til den nasjonale UKM festivalen og deltagelse der, er uavklart. Dette kommer vi tilbake til på et senere tidspunkt.