Johanne Berg Kraabøl

Media
Lillehammer

jeg har et kamera, og jeg var med på ukm lillehammer og fylkes i fjor. Jeg er 15. velg meeg

Personer

Johanne Berg Kraabøl, 18 år