Odin Steen Kristiansen

Utstilling
Dovre

Jeg liker å dekorere forskjellige bruksgjenstander i tre med pyrografi (svipenn)

Personer

Odin Steen Kristiansen, 16 år
Lager og dekorerer brukskunst

Titler

Aviskorg