Amund Bestum

Arrangør
Lillehammer

Jeg har vært med som scenearbeider på UKM 3 ganger tidligere og har kommet til både fylkes og landssamling tidligere. jeg har ikke jobbet med lys eller som koordinator / produsent og synes det kan virke interessant å prøve om mulig, men jeg har deltatt som scenearbeider for så senere å ha blitt flyttet over til lyd.

Personer

Amund Bestum, 21 år