Frida Leanne Rogn

Musikk: Klassisk
Vestre Slidre

Jeg er en jente på 14 år som spiller cello. Jeg meldte meg på UKM fordi jeg vil vise andre noe av det klassisk musikk har å tilby.

Personer

Frida Rogn, 17 år
Cello

Titler

Lalo cellokonsert i D- moll, utdrag fra 1. sats

5 min

Melodi: Eduardo Lalo