Hva er det beste med å være ung i Innlandet?

Det var spesielt fem ord som gikk igjen blant de 774 ungdommene som sendte inn bidrag.

Det var spesielt fem ord som gikk igjen blant de 774 ungdommene som sendte inn bidrag.

Hver ungdom som deltok måtte skrive inn ett ord som beskrev det beste med å være ung i Innlandet. De fem ordene som flest skrev var:

  • muligheter
  • friheten
  • venner
  • fellesskapet
  • trygghet

45 heldige billettvinnere

Deltagerne var ungdommer i alderen 13 til 21 år fra hele Innlandet. Alle som svarte ble med i trekningen av billetter til Live i Hamar 1. juli 2023.

Nå er 45 heldige vinnere trukket ut i en tilfeldig trekning der hver av dem får to billetter til Live i Hamar ved Vikingskipet. Artister som Karpe, Stig Brenner og Emma Steinbakken står på plakaten.

Hvorfor gjøre dette?

Det er Innlandet fylkeskommune gjennom UngINN og UKM som har gjennomført konkurransen for ungdom.

–  Vi ønsker å gi alle ungdommer like muligheter for å oppleve konserten, uavhengig av bakgrunn, inntekt og hvor i Innlandet du bor. Målet er å bidra til inkludering, utjevning og en positiv opplevelse for ungdom i hele fylket, sier Sigrun Tomt Ulset i UKM og Ingunn Bekkevoll Tarebø UngINN.

Svarene skulle sendes inn på nett, kampanjen rullet på sosiale medier i 14 dager før jul og fristen for å delta gikk ut 12. desember 2022.