Ny stimuleringsordning fra UKM Norge

Stimuleringsmidlene fordeles til lokale utviklingsprosjekter, og vi oppfordrer dere som har gode ideer til å søke.

Stimuleringsmidlene fordeles til lokale utviklingsprosjekter, og vi oppfordrer dere som har gode ideer til å søke. Midlene skal ikke gå til å drifte ordinært UKM, men brukes til å utvikle og utvide tilbudet, opplevelsen og relevansen for ungdom der Ung Kultur Møtes.

NY ORDNING SOM GJELDER FRA 2023:
Det blir 4 faste søknadsfrister gjennom året.

 1. mars, 1. juni, 1. september og 1.desember.
 • Skjemaet åpner 14 dager før søknadsfristen
 • Hver søknadsrunde vil ha prioriterte områder som lettere får støtte. Dette ekskluderer ikke andre prosjekter, men det vil være lettere å få tilsagn på støtte som faller inn under prioritert område
  (eks. samarbeid med andre aktører, samarbeid med fylkesleddet, samskaping med ungdom, etc)
 • Informasjon om prioriterte områder og påminnelse om søknadsfrister sendes ut gjennom nyhetsbrev i god tid før søknadsskjema åpner for gjeldende periode
 • Det blir en maks søknadssum på 25.000,- for lokalkontakter/kommuner og 50.000,- for fylkeskontakter
 • Saksbehandling er inntil 2 uker etter søknadsfrist
 • Svar på søknad sendes direkte til søknadens kontaktperson pr. mail
 • Første søknadsfrist vil være 1.mars 2023
 • Prioritert område er: Samarbeid mellom lokalledd og fylkesledd
 • Søknadsskjema åpner 15.februar, og stenges 1.mars kl. 23.59
 • Svar på søknad kommer senest 15.mars.