Bli med på arrangørkurs i høst!

I september og oktober tilbys det arrangørkurs for ungdom mellom 13 og 20 år på ulike steder i Innlandet. Vi samler regioner og tilbyr enkle, morsomme og lærerike dagskurs i arrangørfaget. Kurset passer for både nybegynnere og de med erfaring.

Dette er dagskurs for både nybegynnere og for de med litt erfaring fra før. Kursene er lagt opp slik at dere får en enkel innføring i hva som er viktig når et arrangement skal skapes. Enkel teori rundt prosjektledelse, budsjett, idéutvikling, program, markedsføring med mer. Dette bakes inn i en praktisk case, hvor dere skal få utvikle deres drømmearrangement. Det blir også pizza og sosiale aktiviteter, så det blir både morsomt og lærerikt å være med på 🙂

Gjennomføringsdatoer:

Lørdag 16. september: i Folldal (fritidsklubben). Dette er for ungdom som bor i Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen.

Søndag 17. september: i Elverum (ungdommens hus). Dette er for ungdom som bor i Sør-Østerdalen og Kongsvingerregionen.

Lørdag 21. oktober: i Lillehammer (ungdomshuset Plan B). Dette er for ungdom som bor i Midt-Gudbrandsdalen, Hamarregionen og Lillehammerregionen.

Søndag 22. oktober: i Gjøvik (ungdommens hus). Dette er for ungdom som bor på Hadeland, i Valdres og Gjøvikregionen.

Praktisk informasjon:

  • Kurset er gratis
  • Alder 13 og 20 år
  • Våre to mentorer Anna Øihusom og Ida Marie Helmen gjennomfører dagskursene, som varer fra kl.12.00 til 18.00
  • Kurset vil bestå av innhold i arrangørfaget og en praktisk case, som gjennomføres på en morsom, engasjerende og lærerik måte
  • Kurset passer for både nybegynnere og de med litt erfaring fra før
  • Kommunene kan delta med inntil 3 ungdommer per kommune + 1 voksenperson
  • Kommunene ved UKM-kontakten står for påmeldingen fra den enkelte kommune

For å finne din kommune og UKM-kontakt, se her: https://ukm.no/innlandet/

Frist for påmelding er 1. september og 1. oktober.

Bakgrunn – hvorfor gjør vi dette?

Barn og unge er Innlandets fremtid, og deres oppvekst må sikres, slik at de opplever omsorg, inkludering og utvikling.

Innlandet er et rikt kulturfylke med mange festivaler, kulturarrangement og idrettsarrangement, med store variasjoner i sjanger og størrelse. En stor del av framtidas yrker i Innlandet vil være knytta til kulturproduksjon, arrangement og arrangementsinnovasjon. 

Barn og ungdom er sentrale i fylkeskommunens styringsdokumenter, og i Kulturstrategien er blant annet disse tverrfaglige målene definert;

  • Legge til rette for ulike mentorordninger for ungdom, som gir kunnskap, innovasjon og utviklingsmuligheter innenfor kulturfeltet.
  • Legge til rette for arenaer som sikrer voksne som jobber med ungdom, kunnskap og nettverk rundt ungdomskultur og medvirkning.
  • Stimulere til arrangements- og organisasjonsopplæring i barne- og ungdomsorganisasjoner.

Det er i 2023 og 2024 satt av midler til fire tverrfaglige prosjekter, der et av dem er helhetlig arrangørkompetanse. Dette er et samarbeid mellom kunst og kultur, DKS (Den kulturelle skolesekken) og idrett. Målet er å bidra til å utvikle fremtidens arrangører og innovatører i kulturlivet i Innlandet. Det er viktig å sikre ressurser, kompetanse og innovasjon for fremtidens arrangement. Det innebærer et behov for å rekruttere til ung frivillighet og ung arrangementskompetanse.

I del 1 utvikles det enkle kurspakker for ulike alderstrinn. Disse vil være generelle og kunne brukes på forskjellige arrangementer enten det er kultur, idrett eller liknende. Det vil være elevarrangørkurs i regi av DKS (Den kulturelle skolesekken), ung arrangørkurs i regi av UKM (Ung Kultur Møtes) og ung leder-kurs i regi av idrett. 

I del 2 velges det ut to (2) eksterne aktører/arrangement i 2024, et idrettsarrangement og et kulturarrangement. Det inngås en samarbeidsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og aktuelle aktører/arrangement, hvor man sammen definerer involvering av unge i planlegging og gjennomføring. Samarbeidsavtalen vil blant annet innebære faglig veiledning fra en mentor dekket av fylkeskommunen, samt en mentor fra aktøren/arrangementet. Målet er at ungdom skal delta i flest mulig oppgaver knyttet til arrangementene.

Bilde: Foto – Sandra Victoria Eriksson/UKM Norge