Kontaktpersoner for Melhus

 

Torbjørn Netland

Påmeldingsansvarlig og produsent scene

 
 

Tonny Eliassen

Kulturskolerektor