Kontaktpersoner for UKM-festivalen i Møre og Romsdal

Elin Kanck Lorentzen

Ingvild Skotheim Askøy

Fylkeskontakt

Hanne Tømmervåg

Produsent UKM 2020