Påmelding for 4.-klassinger:

Info angående 4.trinn og påmelding:

Info angående 4. klasse og påmelding inne på UKM-systemet. Alle 4.-klassinger som blir 10 år i løpet av 2022 kan delta, men fordi vi fortsatt er i 2021 er det ikke mulig å velge riktig fødselsår inne på påmeldingssida. Velg derfor fødselsår 2011 og skriv kommentar at det gjelder en 4.-klassing😊 Spre ordet hvis du vet om noen som er i tvil!