Informasjon til deltakere

Alle som er født i 2007 eller tidligere er nå automatisk registrert som deltakere på UKM Orkland søndag 1.mars.

Alle som er født i 2007 eller tidligere er nå automatisk registrert som deltakere på UKM Orkland søndag 1.mars. Vennligst gi beskjed så snart som mulig om du ikke ønsker å delta likevel.

KUNST

  • Kunst må innleveres senest torsdag 27. februar kl. 14:00 i nærmeste rådhus, eller til en av kontaktpersonene nedenfor. Dette gjelder de som tok med kunsten hjem etter lokalt UKM.
  • Husk å merk kunstverkene med navn og tittel på kunstverk.
  • Lever gjerne tegninger, foto o.l. innrammet.

SCENE

  • Lydprøver fra kl. 14:00 lørdag 29. februar. Vi følger i utgangspunktet samme rekkefølge som på søndag, men det er mulig å gjøre endringer om man f.eks er med i flere innslag.
  • Singback/playback – husk å ta med dette på minnepinne eller CD til lydprøven, eller gi beskjed så raskt som mulig om dere trenger hjelp til å finne riktig lydfil. (De som deltok på UKM Orkanger trenger ikke tenke på dette, vi har lydfilene fortsatt).
  • Gå gjerne inn og sjekk hva dere har skrevet på tekniske behov på påmeldingen og gi beskjed dersom det er noe som ikke stemmer.
  • Konferansierer og UKM Media må møte opp lørdag kl. 13:00, og være tilstede under tekniske prøver.

ARRANGØR

  • Vi kommer til å fordele oppgaver, så får dere nærmere beskjed over helga om oppmøtetidspunkt og oppgaver.

UKM søndag 1. februar:
Kunstutstilling og kiosk åpner kl. 12. Sceneinnslagene starter kl. 13:00. De tre første innslagene i forestilling 1 møter opp i garderoben kl. 12:45. Dere andre møter opp i garderoben når det er 2-3 innslag igjen før det er deres tur på scenen. Det vil mest sannsynlig bli to forestillinger, med en kort pause mellom.

UKM Regionfestival – videresending
Regionfestivalen vil i år arrangeres i Bjugn kulturhus 17. – 19. april. Gi gjerne beskjed med en gang om du vet du ikke har mulighet den helga. Et fagpanel bestående av to voksne og to ungdommer vil velge ut innslagene som skal representere Orkland på UKM Regionfestival.

Fagpanelet vil ta sin avgjørelse basert på følgende retningslinjer, bestemt av UKM Norge: “UKM er ingen konkurranse. Utvelgelsen bør skje på grunnlag av; originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet. Innslag med egenproduserte tekster og melodier bør gå foran kopiering av coverlåter. De utvalgte innslagene bør gjenspeile bredde, mangfold og variasjon blant deltakerne og det lokale arrangementet/ – ene. Videre må deltakerne være modne og klar for å representere kommunen ved UKM regionfestival.”

Videresending av arrangører/konferansier/UKM media:
Undertegnede vil nominere de som viser god innsats og arbeidsvilje gjennom UKM-helga, men det er UKM Regionfestival som til slutt velger hvem det er som får delta på regionfestivalen. De som nomineres må delta på en arrangørdag i Bjugn, men dato for dette er ennå ikke satt. Gi beskjed så snart som mulig om du ikke ønsker å nomineres.

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe!
Med hilsen
Heidi Vatn Heidi.vatn@orkland.kommune.no
Marit Bjekås marit.bjerkas@orkland.kommune.no