Endring i oppmøte teknisk prøve og forestilling UKM Orkland (gjelder kun konferansierer, scene- og filminnslag) Hei, Vi har...

Endring i oppmøte teknisk prøve og forestilling UKM Orkland (gjelder kun konferansierer, scene- og filminnslag)

Hei,

Vi har bestemt oss for å splitte innslagene i to forestillinger og to oppmøtetider for teknisk prøve. Det blir derfor endringer i oppmøtetid:

Teknisk prøve for forestilling 1 er lørdag kl 13.00 og forestilling på søndag kl 13.00

Teknisk prøve for forestilling 2 er lørdag kl 15.00 til ca 17.00 forestilling på søndag kl 14.30

Oversikt over forestillingene ligger på https://ukm.no/orkland-orklandukm/program/. E-post er sendt alle, men dere kan også finne ut hvilken forestilling dere er med på ved å lese dette programmet. Vi gjør oppmerksom på at rekkefølgen kun er foreløpig

Vi oppforder alle deltagere til å overvære begge forestillingene søndag. Vi åpner med kunstutstilling kl 12.00, forestilling 1 kl 13.00 og forestilling 2 kl 14.30