Informasjon til deltakere: Informasjonsskriv vil sendes ut til deltakere når påmeldingsfristen har gått ut. Dette sendes kun ut til de som er registrert som kontaktpersoner, så det er viktig at dere sørger for at alle i innslaget får informasjonen. Tekniske prøver Tekniske prøver vil bli gjennomført lørdag 8. februar fra kl. 14:00. Nærmere tidspunkt blir gitt i ... Les mer
Nettpåmeldingen er stengt. Hvis du vil melde deg på, eller endre din påmelding, kan du snakke med kontaktpersonene.
Spørsmål?

Informasjon til deltakere:

Informasjonsskriv vil sendes ut til deltakere når påmeldingsfristen har gått ut. Dette sendes kun ut til de som er registrert som kontaktpersoner, så det er viktig at dere sørger for at alle i innslaget får informasjonen.

Tekniske prøver Tekniske prøver vil bli gjennomført lørdag 8. februar fra kl. 14:00. Nærmere tidspunkt blir gitt i informasjonsbrevet, når rekkefølgen på programmet er bestemt. Det er kun sceneinnslag og film som trenger å komme til teknisk prøve.

Innlevering av kunst Alle kunstbidrag må leveres senest fredag 7. februar kl. 15:00.

Forestilling UKM er søndag 9. februar kl. 13:00 i Orkland kulturhus.