Infobrev til deltagere på sceneinnslag UKM Orkland 2021

Takk for din påmelding til UKM Orkland!

UKM gjennomføres som en TV-produksjon som sendes på ukm.no i etterkant

I år må vi ta hensyn til smittevern og UKM vil derfor være ganske annerledes enn vi er vant til. Vi ber deg lese gjennom punktene under, og det er viktig at dere kjenner til dette for at innspillingen skal gå uten problemer:

 • Du vil i løpet av noen få dager på en e-post med oppmøtetidspunkt lørdag 13. mars. Vi ber dere møte presis på oppmøtetidspunkt. Oppmøte er utenfor kulturhusinngangen på Orkland rådhus. Inngangen vil være låst og dere vil bli møtt av en vert som følger dere til oppakkingsrom/oppvarmingsrom.
 • Det lages en kjøreplan hvor hvert innslag får en tid til teknisk prøve og gjennomføring av innspilling. Det blir ikke pause mellom teknisk prøve/linjesjekk og innspilling, alt skjer «i ett». Det vil ikke være mulig å bytte tid med andre innslag, og det vil heller ikke være mulig å få mer tid enn det som blir oppsatt.
 • Innspilling skjer i ett opptak. Tenk «live-opptreden», og det vil dessverre ikke være anledning til å ta opptaket om igjen dersom dere ikke er fornøyd. Oppakking, stemming og andre forberedelser må være unnagjort i oppvarmingsrommet.
 • Alle som skal bruke lydfiler (f.eks. playback eller singback) må sende oss dette elektronisk senest mandag 8. mars.  Det kan være lurt å legge filen i sky og sende e-post med lenken, store filer kommer ofte ikke frem. Filer sendes Rolf på rolf.sather@orkland.kommune.no Strømming fra spotify/tidal på arrangementsdagen vil ikke være mulig, vi trenger en fil som kan lastes ned. Trenger du hjelp ta kontakt med Rolf på e-post snarest.
 • Alle opptak vil bli sendt på ukm.no og vil bli liggende ute som enkeltinnslag i etterkant. Tidspunkt er ikke bestemt ennå, men dere vil få beskjed når det er avgjort.
 • I år blir det ikke fagpanel og heller ikke videresending til fylkesmønstring. Vi gleder oss til å vise frem et mangfold av ungdomskultur i kommunen!

Smittevernsresriksjoner på UKM Orkland 2021

Vi har planlagt UKM slik at det skal kunne gjennomføres på en trygg måte også dersom smittevernsrestriksjonene skulle bli enda strengere frem mot 13. mars. Det er viktig at dere får kjennskap til følgende fra vår smittevernsplan:

 • Vent utenfor kulturhusinngangen til verten kommer og henter dere.
 • Hvert innslag får en tid for oppmøte utenfor kulturhusinngang. I vår kjøreplan har vi en tid til teknisk prøve og opptak og en tid de skal være ute av bygget igjen. Dere får en vert som hjelper dere fra dere kommer inn til dere er ute igjen.
 • Dere kommer ikke til å møte deltagere fra andre innslag inne i bygget.
 • Vi ber dere holde 1 meter avstand til andre.
 • Kontaktflater blir tørket av mellom hvert innslag både i oppvarmingsrom og der hvor opptak skjer i kulturhuset. Hjelp oss å gjøre denne jobben enkel ved å unngå å ta på ting dere ikke trenger å ta på 😊.
 • Vi ber dere være raske med å pakke sammen og forlate oppvarmingsrommet når dere er ferdige med opptak slik at vi får klart rommet til neste innslag.
 • Foresatte, venner og andre som ikke har en rolle i innslaget har ikke adgang til bygget.

Har dere spørsmål, ta kontakt med kulturskolerektor Helge på helge.rolstadas@orkland.kommune.no eller fungerende ungdomsleder Johan på Johan.Flones@orkland.kommune.no