UKM intervju

CELINE 17ÅR.

CELINE 17ÅR. TEGNING/KUNST

Er du nervøs?

Ja, litt nervøs ja.

Har du deltatt før?

Nei jeg har ikke deltatt på ukm før

Har du blitt kjent med noen av deltakerne?

Ja

Hvorfor meldte du deg på?

Jeg ble tvunget av en kompis.