Kontaktpersoner for UKM-festivalen i Oslo

Lurer du på noe om UKM i din bydel, må du ta kontakt med lokalkontakten din. Kontaktinformasjon finner du ved å velge din bydel .

 

Margaret Berger

Fylkeskontakt

970 97 921
oslo@ukm.no
 

Oskar Fjørtoft Sandanger

Fylkeskontakt

902 36 887
oskar@oslo.ukm.no
på facebook