Kontaktpersoner for UKM-festivalen i Østfold

Lurer du på noe om UKM i din kommune, må du ta kontakt med lokalkontakten din. Kontaktinformasjon finner du ved å velge din kommune .

 

Ann Kristin Andersen

Fylkeskontakt

957 20 388
ostfold@ukm.no
på facebook
 

Henrik Næss Diesen

Produsent

902 16 555
hendie@ostfoldfk.no
på facebook
 

Felix Falck-Næss

URG-representant

970 85 273
ostfold@urg.ukm.no
på facebook