Kontaktpersoner for Råde

 

Lene Kristin Utne

Leder kultur og fritid

Maren Huseby

aktivitetsleder

Gro Johnsen

miljøarbeider