Tekniske prøver 2020

Tekniske prøver gjennomføres i Bell amfi tirsdag 3. mars og torsdag 5. mars.

Tekniske prøver gjennomføres i Bell amfi tirsdag 3. mars og torsdag 5. mars. Deltakere fra Selbu må påberegne å ha lydprøve tirsdag, og de fra Tydal torsdag. Fullstendig oversikt kommer senest mandag 2. mars.