Kontaktpersoner for Unge Kulturmøter Berg

Ingvild Lauritsdatter Solli

 

Marios Erpsi

Kunstansvarlig UKM, Ansvarlig området Berg