Fylkesmønstringen avlyst

Nordland fylkeskommunes beredskapsgruppe har vedtatt å avlyse fylkesfestivalen for UKM 2020 på grunn av korona-situasjonen. Nordland fylkeskommunes beredskapsgruppe har vedtatt å avlyse fylkesfestivalen for UKM 2020 på grunn av korona-situasjonen. Vi har fulgt nøye med på oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet og retningslinjene

Nordland fylkeskommunes beredskapsgruppe har vedtatt å avlyse fylkesfestivalen for UKM 2020 på grunn av korona-situasjonen.

Nordland fylkeskommunes beredskapsgruppe har vedtatt å avlyse fylkesfestivalen for UKM 2020 på grunn av korona-situasjonen.

Vi har fulgt nøye med på oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet og retningslinjene som har kommet fra kommunene i fylket. Alle deltakerne fra Sørfold har fått en SMS med denne informasjonen. Slik utviklinga er nå, ser vi det ikke som forsvarlig å gjennomføre festivalen selv med gode tiltak for å hindre smitte. Vedtaket er basert på at deltakerne kommer fra alle kommunene i Nordland, at de går på både ungdomsskoler og videregående skoler, at fylkesfestivalen er over ei helg, at deltakerne har nær kontakt med hverandre og at det er matservering og overnatting på festivalen. Vi forstår at mange deltakere blir skuffet, men tror alle vil ha forståelse for situasjonen.

Det er ennå ikke avgjort hva som skal skje med den nasjonale UKM-festivalen. Vi vil komme tilbake med informasjon på vår nettside og på Facebook så snart vi vet mer.