Kontaktpersoner for UKM-festivalen i Troms

Lurer du på noe om UKM i din kommune, må du ta kontakt med lokalkontakten din. Kontaktinformasjon finner du ved å velge din kommune .

 

URG-representant

0
troms@urg.ukm.no
 

Odd-Halvdan Jakobsen

Daglig Leder UKM Arctic-Troms

971 93 855
adm@ukmarctic.no
på facebook