UKM Troms

UKM-festivalen i Troms flyttes til slutten av oktober 2020.

UKM-festivalen i Troms flyttes til slutten av oktober 2020. Nøyaktig tidspunkt kommer i løpet av kort tid.