Bryte toast

Musikk: Soul
Bergen

33,3333334% av gruppen har grønt hår. That's it.

Personer

Torill Aurora Mønnich Pauuuulsen, 16 år
Vokal
Zosia Proch, 16 år
Bass

Titler

Mother may i sleep with danger

3min 40sek

Tekst og melodi: Joy Crookers

I UKM-TV

Bryte toast - Mother may i sleep with danger

Bilder