Kontaktpersoner for UKM-festivalen i Vestland, Måløy

Cathrine Høyland Barmen

Eva Kristin Svidal

Marianne Ose Askvik