Kontaktpersoner for UKM Festivalen Akershus

Raymond Alv K. Egge

Kongen

Arnfinn Algarheim

Lokal produsent

Sara Johanne Rønne

UA-ansvarlig