Turbokommunen Aremark

Aremark har gjort utrolig mye for ungdommene i bygda det siste året og får derfor prisen som årets turbokommune i Viken/Østfold.

Kommunen har ikke hatt egne UKM-arrangement tidligere, men 1. august opprettet kommunen en prosjektstilling og Levende Aremark var med dette i gang. Dette er et lavterskeltilbud for ungdom mellom 13 og 18 år og med formål om å gi ungdom et fritidstilbud i og utenfor bygda ved hjelp av frivillige som stiller opp.

Levende Aremark gjennomfører ungdomsmøter hvor ungdommene er med å bestemme hvilke aktiviteter de skal ha, og det har siden august vært gjennomført mange aktiviteter som f.eks: ansiktsmaling, hennakurs, flerkamerakurs, arrangører, karamellkurs, boblefotball m.m.

Aremark har vært gode på å bruke UKM-nettverket og har samarbeidet med nærliggende kommuner om kulturtilbud for de unge i Aremark, i tillegg til lag, foreninger og organisasjoner. De har også allerede flere planlagte aktiviteter i 2022, og vi håper tilbudet har kommet for å bli.

Aremark fortjener årets Turbopris, da de har fått til mye med begrensede ressurser. Ved å samarbeide med frivilligheten, lag og foreninger og kommuner i nærheten har de skapt spennende og varierende tilbud til de unge i bygda. Vi håper premien vil komme godt med også for å synliggjøre at det vil være riktig å videreføre satsing på Ung kultur i kommunen.