Illustrasjonsutfordring på seksord.no

Bli med på seksord.no sin illustrasjonsutfordring for unge under 25 år. Velg en skrevet novelle, illustrer den og send inn på seksord.no. En ung jury kårer en vinner av et gavekort verdt 2000 kr.

Hvordan bli med på illustrasjonsutfordringen?

Seksord.no er et samarbeid mellom UKM Viken og Viken fylkesbibliotek. Høsten 2022 plukket en ung jury ut sine favoritter blant de 3100 novellene som ble sendt inn, – 84 noveller skal i løpet av våren utgis i bokform. En ung jury velger også ut illustrasjonene som skal med i boken.

Frist for innsending av illustrasjoner på seksord.no er 28. februar 2023.