UKM-festivaluke fikk turbopris

Det er mye godt UKM-arbeid i kommunene i Viken, og på vegne av UKM Norge deler fylkene ut turboprisen til kommunene som har gjort en ekstra innsats i UKM-arbeidet. UKM Østfold har i år valgt å gi prisen til Halden kommune for festivaluken sin med spennende samarbeid.

Halden Kommune har de siste to årene stått på og videreutviklet sitt UKM fra å være én dag med forestilling til å bli en hel festivaluke. De har vært gode på og få til samarbeid mellom flere aktører i kommunen som ungdomsklubbene, kulturskolen, biblioteket, skolene, festivalen BomKræsjBang og andre aktører.

Linn Elisabeth Rokke Andersen og Ole Laurits Mosseby har hovedansvaret for UKM i Halden.

Vi ser at dette har løftet UKM i kommunen med spennende arrangementer som åpen scene, bokbad, LAN, konserter, workshops og en flott UKM-forestilling. Samarbeidet har resultert i flere møteplasser for unge, spennende samarbeid på tvers i kommunen og ikke minst økt engasjementet hos de unge.

Vi gratulerer så mye til Halden og håper prisen på 7500 kroner motiverer til å fortsette det gode UKM-arbeidet som gjøres.