Lurer du på kva vil eigentleg vil med å arrangere UKM?

VI VIL: Synleggjere ung kultur og ungdommens eige kulturuttrykk, lokalt, regionalt og også nasjonalt.

VI VIL:

  • Synleggjere ung kultur og ungdommens eige kulturuttrykk, lokalt, regionalt og også nasjonalt.
  • Stimulere og utvikle talent blant unge kulturutøvarar.
  • Inspirere til kreativitet og bidra til deltaking i kunst og kultur.
  • Gje meistringskjensle, nettverk og hindre utanforskap.
  • Bidra til inkludering, likestilling og mangfald.

Vil du vite meir? Berre ta kontakt!
Vi er både på snapchat og instagram under namnet: ukmvolda
Vi heng også igjen på Facebook!