Workshop i musisk teater 30. og 31.oktober!

Teatertrubadurene! Laurdag 30.oktober 11.00-16.00 og søndag 12.00-16.00 kjem Teatertrubadurene til Volda og held workshop for ungdom i alderen 13-20 år i musisk teater.Workshopen held hus i samfunnshuset i salen nede og påmelding skjer på ukm.no! Men kva er eigentleg musisk teater? Vi

Laurdag 30.oktober 11.00-16.00 og søndag 12.00-16.00 kjem Teatertrubadurene til Volda
og held workshop for ungdom i alderen 13-20 år i musisk teater.
Workshopen held hus i samfunnshuset i salen nede og påmelding skjer på ukm.no!

Men kva er eigentleg musisk teater? Vi let trubadurane sjølv forklare: 

 • Hva er Musisk teater?
  I løpet av dette verkstedet skal vi utforske en unik teatersjanger kalt Musisk Teater (Actor Musicianship på engelsk). Dette er inspirert av både Bertolt Brecht og William Shakespeare sine forestillinger, men utviklet enda mer av britiske teatertrubadurer (Actor Musicians).
  I tre setninger:
  I musisk teater, bruker vi musikk til å etablere: tid, sted, følelser og stemning i stykket. Utøverne, kalt teatertrubadurer, er skuespillere som også spiller instrumenter. Det vil si at vi har slått sammen skuespillerne og orkesteret til en gruppe, fremfører både teater og musikk på scenen.
  Vi kan både sette opp musikaler og rene teaterstykker. I teaterstykkene kan vi komponere musikk eller spille ferdig komponerte låter.
  Det vi vil oppnå med musikken er å:
  • etablere hvor stykket er satt geografisk (f.eks. spille Sirtaki for å si at vi er i Hellas)
  • hvilken epoke vi er i (f.eks. spille Disco musikk når det er 70 tallet.)
  • fungere som stemningsskaper, lik det de gjør i filmusikken, ved å støtte skuespillernes følelser og/eller hinte til hva som skal skje.
  Vi er også trent til å kunne spesielle dansebevegelser, tilegnet teatertrubadurer, mens vi spiller og synger.
  Det at vi er trent opp i disse fire elementene (skuespiller, musiker, dans/bevegelse, og vokal) er teatertrubadurer regnet som kvadruppel trussel.

Teaterverksted
Vi skal ta en kladd av et originalt manus, og eksperimentere med teksten. Rollebesetning tilpasses etter antall påmeldte.
Verkstedet består av tre ledd:
Teater (3 timer):
For at en skuespiller skal kunne spille et annet menneske, må man snakke og gå annerledes. Vi skal:
• Starte hver dag med leker og teaterøvelser som lærer de til å slippe seg fri.
• Drive med teaterøvelser hvor vi utforsker Tsjekhovs fire elementer og Jungians arktyper.
• Lese og analysere manuset.
• Ha en samtale hvor vi reflekterer over det vi vet og tenker om foreldreløse barn.
• Tildele roller og bruke teaterøvelsene vi har brukt til å utvikle rollene sine.
Musikk (3 timer):
Musisk teater krever ikke at skuespillerne skal kunne spille et instrument på konservatoriet nivå. Mottoet er: du prøver ut ting du ikke kan og blir flinkere under arbeid.
Vi skal:
• Sammen utforske hvordan bruke det rundt oss (bøker, stoler, kroppen etc.) til å lage rytme.
• Bruke vokal til å skape musikalsk stemning.
• Finne ut hvordan rytme og vokal kan settes sammen med tekst.
• Se om de vil rappe, synge eller si versene sine.
• Se om de kan støtte hverandre med vokal/rytme.
REGI (3-4 timer)
Ungdommene får oppleve hvordan det er å jobbe med en regissør, og hvordan vi kan sette opp det vi har gjort til en forestilling.
De får se:
• Hvordan en regissør etter sammen en forestilling
• Hvordan det er å bli regissert, og
• Hvordan man må tilpasse seg regi