UKM 2022 Sceneinnslag

Hugs å ta med utstyr og evt. rekvisitter, du treng for di framføring. Du må sjølv ta med utstyr du treng for di framføring.

Hugs å ta med utstyr og evt. rekvisitter, du treng for di framføring.

Du må sjølv ta med utstyr du treng for di framføring. Kan vere lurt å merke utstyret med namn og telefonnr. Om du har playback/musikk el.l. må dette vere lasta opp her på ukm-sida eller sendt OnCue ved Stig Kamonen innan måndag 07.03.22 kl. 20. Har du spørsmål om opplasting eller liknande ta kontakt med Stig på tlf.: 90187738.