Vi utfordrer deg til å skrive en novelle på seks ord med tema HÅP. Send inn ditt bidrag på seksord.no
Spørsmål?