Kontaktpersoner for Manga workshop fra 13 til 20 år.

Frederik Lervåg

Linda Rognlien Semb

Martin Reidarsen Tveit