Vil du være med å skape kulturinnhold  i Rogaland? 

Kultur er så mangt. I dette verkstedet skal vi snakke om møtesteder for kultur, hvilke typer kultur som finnes i Rogaland og hvilke tilbud/møteplasser/arenaer man ønsker å ha. Vi skal snakke om hvor og hvordan ungdom opplever kultur. Det kan være alt fra kultur gjennom den kulturelle skolesekken, kulturskolene, fritidsklubbene, UKM og andre institusjoner og arrangementer. Vil du være med å vurdere, diskutere og drømme rundt dagens og fremtidens kultur i Rogaland? Da må du blir med på dette verkstedet!

 

Det skal lages en ny regional kulturplan som skal peke ut retningen for kulturfylket Rogaland i et tovårsperspektiv fra 2024 til 2036. En kulturplan sier noe om hvordan situasjonen er nå og hvor vi vil, samt hva vi skal gjøre innenfor området kultur. En viktig del av planen skal handle om kulturtilbud som er rettet mot barn og unge.  Vi vil gjerne også ha de unges innspill til kulturtilbudet som retter seg mot hele befolkningen, på tvers av aldersgrupper. 

Mer informasjon på Rogaland fylkeskommunes planside for den regionale kulturplanen.

 

Vi vil ha med ungdommer i dette arbeidet for å sikre at ungdommers stemme blir hørt når vi nå skal bestemme hvordan fremtidens kultur i Rogaland skal være. Hvis du melder deg på får akkurat du muligheten til å vurdere og fortelle hva du mener er viktig for ungdommers kulturtilbud i dag og i fremtiden.

 

Aldersgrense: Samme som UKM – 13 – 20 år (det er fødselsåret som gjelder)... Les mer
Nettpåmeldingen er stengt. Hvis du vil melde deg på, eller endre din påmelding, kan du snakke med kontaktpersonene.
Kontaktpersoner

Vil du være med å skape kulturinnhold  i Rogaland? 

Kultur er så mangt. I dette verkstedet skal vi snakke om møtesteder for kultur, hvilke typer kultur som finnes i Rogaland og hvilke tilbud/møteplasser/arenaer man ønsker å ha. Vi skal snakke om hvor og hvordan ungdom opplever kultur. Det kan være alt fra kultur gjennom den kulturelle skolesekken, kulturskolene, fritidsklubbene, UKM og andre institusjoner og arrangementer. Vil du være med å vurdere, diskutere og drømme rundt dagens og fremtidens kultur i Rogaland? Da må du blir med på dette verkstedet!

 

Det skal lages en ny regional kulturplan som skal peke ut retningen for kulturfylket Rogaland i et tovårsperspektiv fra 2024 til 2036. En kulturplan sier noe om hvordan situasjonen er nå og hvor vi vil, samt hva vi skal gjøre innenfor området kultur. En viktig del av planen skal handle om kulturtilbud som er rettet mot barn og unge.  Vi vil gjerne også ha de unges innspill til kulturtilbudet som retter seg mot hele befolkningen, på tvers av aldersgrupper. 

Mer informasjon på Rogaland fylkeskommunes planside for den regionale kulturplanen.

 

Vi vil ha med ungdommer i dette arbeidet for å sikre at ungdommers stemme blir hørt når vi nå skal bestemme hvordan fremtidens kultur i Rogaland skal være. Hvis du melder deg på får akkurat du muligheten til å vurdere og fortelle hva du mener er viktig for ungdommers kulturtilbud i dag og i fremtiden.

 

Aldersgrense: Samme som UKM – 13 – 20 år (det er fødselsåret som gjelder)