Forberedelsene til UKM er nå under planlegging i kommunene, og vi regner med at påmeldingssystemet i  kommunene er operativt  fra midten av november måned.  

Kontaktpersoner

Fylkesfestivalen for UKM-Finnmark region skal gjennomføres i Kirkenes i tidsrommet 21.-23.april 2023. Forberedelsene til UKM er nå under planlegging i kommunene, og vi regner med at påmeldingssystemet i  kommunene er operativt  fra midten av november måned.