Oliver - skal spille trompet

Musikk: jazz
Hammerfest - Hámmerfeasta

Jeg liker å spille trumpet.

Personer

Oliver Lepp, 14 år
Trumpetist

Titler

Cantina Band

1min 27sek

Melodi: John Williams

I programmet