Malvin Berg

Arrangør
Hammerfest - Hámmerfeasta

Går Elektro og datateknologi VG1

Personer

Malvin Berg, 18 år

I programmet

Bilder