Amanda

Musikk: klassisk
Nordkapp

jeg liker å spille piano.

Personer

Amanda Jensen, 14 år
pianist

Titler

Dance of the litle swans

1min 30sek

Melodi: Tchaikovsky

I programmet

I UKM-TV

Amanda