Fylkesfestivalen for UKM-Troms region skal gjennomføres på Finnsnes i tidsrommet 28.-30.april 2023. Forberedelsene til UKM er nå under planlegging i kommunene, og vi regner med at påmeldingssystemet i  kommunene er operativt  fra midten av november måned.  
Spørsmål?

Fylkesfestivalen for UKM-Troms region skal gjennomføres på Finnsnes i tidsrommet 28.-30.april 2023. Forberedelsene til UKM er nå under planlegging i kommunene, og vi regner med at påmeldingssystemet i  kommunene er operativt  fra midten av november måned.