Program for Fylkesfestival Sogndal kulturhus

Fredag 28.apr

Sogndal kulturhus

Lørdag 29.apr

Galleriet, Sogndal kulturhus
Sogndal kulturhus

Søndag 30.apr

Sogndal kulturhus