I 2023 er Sogndal kommune hovudarrangør for festivalen som vert arrangert 28. – 30. april for alle kommunane i gamle Sogn og Fjordane fylke. 

Kommunane plukkar ut deltakarar på sine lokalmønstringar som blir sendt vidare til festivalen.

I tillegg til å vere deltakarar på scene og med utstillingsarbeid kan ein også delta som konferansier, ung arrangør eller i UKM Media.

... Les mer
Kontaktpersoner

UKM festivalen skal vere den viktigaste møteplassen for ung kultur i Vestland.

I 2023 er Sogndal kommune hovudarrangør for festivalen som vert arrangert 28. – 30. april for alle kommunane i gamle Sogn og Fjordane fylke. 

Kommunane plukkar ut deltakarar på sine lokalmønstringar som blir sendt vidare til festivalen.

I tillegg til å vere deltakarar på scene og med utstillingsarbeid kan ein også delta som konferansier, ung arrangør eller i UKM Media.