LøaLaurdag

Laurdagskveld vil UKM vere på ungdomsklubben Løa.

Laurdag 20. april tar UKM-deltakarar turen opp til den populære ungdomsklubben Løa i Førde. Frå kl. 21:00 lagar vi til jamscene og dansegolv i andre etasje på ungdomsklubben. I tillegg har Løa gaming-utstyr, spel, kiosk og mykje meir.

Løa ligg rett bak Førdehuset som er hovudarenaen for årets fylkesfestival, tar kun nokre minuttar å gå til ungdomsklubben etter kveldsmat på laurdag.